W ramach umowy o prowadzenie usług księgowych oferujemy Państwu:

 • prowadzenie i przechowywanie księgowości spółek, osób fizycznych oraz stowarzyszeń zgodnie z ustawą o rachunkowości:
 • księgi rachunkowe,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (KpiR),
 • ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
 • karta podatkowa,
 • prowadzenie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z zakresu podatku od towarów i usług VAT,
 • sporządzanie deklaracji PCC,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z obowiązującymi załącznikami,
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla GUS i NBP.

Usługi
kadrowe

Szczegóły

Usługi
księgowe

Szczegóły

Usługi
dodatkowe

Szczegóły
Oferujemy także
dodatkową pomoc w:
 • założeniu działalności,
 • przygotowaniu analiz finansowych,
 • organizacji obiegu dokumentów.

Prowadząc księgowość Klientów kierujemy się zasadą podejścia całościowego, co pozwala na kompleksowe rozwiązywanie problemów.

JESTEŚMY SPECJALISTAMI W SWOIM FACHU
Jesteś gotowy do współpracy?
Skontaktuj się
z naszym biurem
DAN Group Sp. z o.o.

BIURO RACHUNKOWE

ul. Świętej Trójcy 28 lok. 5
85-224 Bydgoszcz

REGON: 363945736
NIP: 5542936663
KRS: 0000871656