W ramach umowy o prowadzenie usług kadrowo-płacowych oferujemy Państwu m.in.:

 • reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • zgłaszanie pracowników i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie list płac (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne),
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11,
 • monitorowanie i ewidencja urlopów pracowniczych,
 • monitorowanie i kierowanie pracowników na badania wstępne i okresowe oraz szkolenia BHP,
 • obsługa osób zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • sporządzanie umów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

Usługi
kadrowe

Szczegóły

Usługi
księgowe

Szczegóły

Usługi
dodatkowe

Szczegóły
Oferujemy także
dodatkową pomoc w:
 • założeniu działalności,
 • przygotowaniu analiz finansowych,
 • organizacji obiegu dokumentów.

Prowadząc księgowość Klientów kierujemy się zasadą podejścia całościowego, co pozwala na kompleksowe rozwiązywanie problemów.

JESTEŚMY SPECJALISTAMI W SWOIM FACHU
Jesteś gotowy do współpracy?
Skontaktuj się
z naszym biurem
DAN Group Sp. z o.o.

BIURO RACHUNKOWE

ul. Świętej Trójcy 28 lok. 5
85-224 Bydgoszcz

REGON: 363945736
NIP: 5542936663
KRS: 0000871656